NinJa School Online
[Cập nhật liên tục] Ninja School Online: jar | jad | apk (Android OS) | ipa (iOS) | xap (Window Phone)

hack shop

hack shop

Ninja School 2: Wind and Fire

Tải Ninja School 2: Wind and Fire

Giới thiệu Ninja School 2

Thử thách sẽ lớn hơn, kẻ thù hung bạo hơn và nơi miền đất xa lạ, bạn hãy thật thông minh và khôn khéo với các câu hỏi khó, phải thật dũng cảm và nhanh trí với kẻ thù và vị tha,đoàn kết với các bạn trong nhóm.

Hình ảnh chơi Ninja School 2

download ninja school 2 hack tải game ninjaschool 2 miễn phí ninja school 2 mod download ninjaschool2

 

Cheat Code Ninja School 2Nhấn phím trong khi chơi:

  • #30538# Bất tử máu và lực
  • #38305# One hit kill
  • #1982# Tăng 1 cấp
  • #1983# +50000 tiền
  • #1981# Mở khoá tất cả bản đồ
  • #8463# Tổng thời gian đã chơi

Tải Ninja School 2 miễn phí

NinjaSchool2.jad

NinjaSchool2.jar

Home » hack shop

CopyRight 2014 ninja school online net